Electronic Data Exchange System - system elektronicznej wymiany danych.

Oprogramowanie BBMS umożliwia realizację współpracy między biobankami lub między biobankiem a placówką naukowo-badawczą.

Wymiana danych polega na przesłaniu do biobanku zapytania i odbiorze odpowiedzi.

 

Wszyscy chcący wdrożyć zapytania o dane do biobanku powinni mieć aplikację umożliwiającą przygotowanie zapytania na podstawie opublikowanej struktury bazy danych BBMS.  Tą aplikacją może być BBMS lub dowolna inna wykonująca eksport zapytania w formacie XML (jawny i udokumentowany w BBMS menu Pomoc->XML->"RD").

 

Udostępnienie danych biobanku (wybranych - zgodnie z polityką biobanku) polega na przygotowaniu odpowiedzi na przysłane w formie elektronicznej zapytanie i jej wysłanie pod wskazany adres. O ile do tego zadania wybierze się BBMS, to operacja polega na imporcie definicji raportu w menu System->Raporty, wykonaniu raportu i wydruku do pliku w wybranym formacie. Plik następnie wysyła się na odpowiedni adres e-mail.