Oprogramowanie BBMS:

- pracuje w systemie Windows 32/64 bity jako samodzielna aplikacja
- nie wymaga przeglądarki internetowej
- nie posiada ograniczeń i limitów
- nie wymaga Internetu (praca w środowisku izolowanym)
- może pracować w sieci komputerowej na dowolnej liczbie stanowisk (wówczas zalecany serwer)
- posiada udokumentowaną i otwartą strukturę bazy danych
- pozwala na budowę własnych podbaz
- współpracuje z Microsoft Office, OpenOffice i LibreOffice
- posiada mechanizm importu danych z baz Excel/Calc/Access i dowolnego SQL przez ODBC
- obsługuje drukarki kodów kreskowych za pomocą ich skryptów: Zebra (ZPL), Sato (E+) i Brady (LFC)
- współpracuje ze skanerami 1D (dowolny) i 2D (LabMind, FluidX, Micronic)
- posiada moduł raportów definiowanych z możliwością wydruku/eksportu dowolnych danych
- zawiera rozbudowany system uprawnień (do okien i elementów bazy danych)
- współpracuje z modułami LanKontroler do monitorowania warunków środowiskowych
- wykonuje akwizycję danych bezpośrednio z modułu bazy Q-MSystem
- posiada polecenie aktualizacji przez Internet lub lokalną sieć komputerową
- zawiera moduł definiowanego eksportu/importu XML
- posiada interfejs w językach:
   polskim, angielskim, hiszpańskim, niemieckim, francuskim, włoskim, szwedzkim, holenderskim,
   esperanto, norweskim, duńskim, fińskim, estońskim, czeskim, węgierskim, litewskim, łotewskim,
   rumuńskim, słowackim, portugalskim, irlandzkim, tureckim, bośniackim, chorwackim, słoweńskim,
   łacińskim i albańskim
- posiada pomoc kontekstową (klawisz F1) w każdym języku interfejsu
- jest zgodny z normami PN-EN ISO 17025 i ISO 15189
- dowolnie definiowany standard ISBT 128
- automatyczne generowanie Jednolitego Kodu Europejskiego SEC
- nie posiada klucza sprzętowego, czyli nie wymaga portów USB
- pozwala na zarządzanie dokumentacją laboratoryjną poprzez system załączników
- zawiera moduł ewidencji zasobów pozwalający na monitorowanie i nadzorowanie wyposażenia
- umożliwia automatyczne generowanie serii raportów na wiele kont e-mail 
- posiada szybkie wyszukiwanie i filtrowanie danych w oknie 
- zawiera mechanizm kopiowania danych z okna do kontenera - odpowiednika schowka 
- wysyła wiadomości SMS na wskazany nr tel. o dowolnie zdefiniowanych zdarzeniach 
- wykorzystuje przetwarzanie rozproszone w lokalnej sieci komputerowej. 
Oprogramowanie jest testowane w następujących systemach operacyjnych:
Win98, WinXP, WinVista, Win7, Win8, WinSrv2003, WinSrv2k8, WinSrv2012, Win10, Win11, Linux Ubuntu Wine.