BBMS składa się z następujących modułów:
Rejestracja – wprowadzanie podstawowych danych dotyczących probanta (człowieka, zwierzęcia, rośliny, grzyba, bakterii i wirusa). Pobranie – szczegóły dotyczące pobrania materiału biologicznego i jego oznakowania. Zlecenia – ewidencja zleceń biobanku i laboratorium. Wysortuj – przygotowanie listy roboczej dla sortera na podstawie wykazu kodów 2D. Projekty – wykaz projektów w formie drzewa z załączonymi do nich zleceniami. Podbazy – edycja i przeglądanie własnych tabel. Biobanki – ewidencja materiału biologicznego. Laboratoria – zlecenia badań laboratoryjnych. Odczynniki – ewidencja wydań i przyjęć odczynników. Magazyn – gospodarka magazynowa. Monitoring – baza wyników pomiarów warunków środowiskowych. Rodowody – drzewa genealogiczne probantów i edycja ich cech genetycznych. Organizer – harmonogram zadań. Katalog – wykaz wszystkiego co jest dostarczane do biobanku i laboratorium. Słowniki – baza kodów, np.: ICD-10, AJCC. Zasoby – sprzęt i aparatura występująca na wyposażeniu, w tym między innymi ewidencja awarii. Schematy – definicje rodzajów i etapów badań. Procesy – programowanie obsługi robotów i aparatów. Kurier – centrum obsługi zdarzeń. Alerty – harmonogram poleceń i komunikatów. Struktura podbaz – definiowanie własnej bazy danych (w tym ankiet). Uprawnienia – zarządzanie uprawnieniami użytkowników systemu. Kursy i szkolenia – ewidencja uprawnień do wykonywania zadań. Szczepienia – ochrona pracowników. Raporty - definiowane wykazy i zestawienia z bazy systemowej i podbaz. Formularze - definiowane wydruki ankiet i formularzy. Sekwencje - zadania wyszukiwania sekwencji DNA. Tabele - pełna dokumentacja struktury bazy danych